Hari Penguatkuasa DBKL 2019

DPA 4097 Choir Mic at Hari Penguatkuasa DBKL (City Hall Enforcement Day) CLICK TO BUY
Venue : Dataran Merdeka / 20th Oct. 2019
Photo credited to Ajun Mubari